Konsulārā reģistrācija

Sukurta 2019.10.23

Konsulārā amatpersona vai pilnvarots darbinieks ievada datus par ārvalstī dzīvojošu Lietuvas Republikas pilsoni, kurš vēstniecībā vēršas pēc konsulārajiem pakalpojumiem, Konsulāro procedūru pārvaldības  informācijas sistēmā. Datus ievada arī Konsulāro procedūru pārvaldības informācijas sistēmā pēc ārvalstī dzīvojoša Lietuvas Republikas pilsoņa lūguma. Šos datus izmanto tikai konsulārās palīdzības sniegšanai gadījumos, kas minēti Konsulāro statūtu 14. pantā, ja dati ievadīti pēc pilsoņa pieprasījuma, tad arī viņa iesniegumā norādītajos gadījumos.

Konsulārā reģistrācija ir noderīga, jo konsulārā iestāde, zinot pilsoņu datus, var:

  • Sniegt konsulāro palīdzību, sazinoties ar pilsoni dabas katastrofas, sabiedrisko nekārtību, terorisma vai bruņota konflikta gadījumā;

Konsulārā reģistrācija nav obligāti saistīta ar dzīvesvietas deklarāciju:

  • konsulārā reģistrācija tiek veikta arī tad, ja pilsonis nav deklarējis savu izceļošanu no Lietuvas, taču ārvalsts tiek uzskatīta par viņa dzīvesvietu saskaņā ar Civilkodeksu;
  • vienmēr tiek norādīta pilsoņa faktiskā dzīvesvieta ārvalstī.

Reģistrācijas veidi

Ja pilsonis vēlas, lai viņa konsulārās reģistrācijas dati tiktu ierakstīti konsulārās iestādes datu bāzē, viņš savu konsulārās reģistrācijas lūgumu Konsulinės registracijos prašymą un visus papilddokumentus konsulārajai iestādei var iesniegt, izmantojot kādu no šiem veidiem:

  • personīgi;
  • ar pilnvarotas personas starpniecību;
  • pa pastu;
  • citā drošā veidā

Pilsonis vienmēr var iesniegt konsulārajai iestādei iesniegumu brīvā formā, lai dzēstu savus konsulārās reģistrācijas datus. Datu maiņas gadījumā pilsonis var vērsties konsulārajā iestādē, lai precizētu savus konsulārās reģistrācijas datus.

Naujienlaiškio prenumerata