Valstybės materialinė pagalba

Sukurta 2019.10.22 / Atnaujinta 2019.10.23 11:30

Kai užsienio valstybėje esantis Lietuvos Respublikos pilietis pateko į nelaimę, nukentėjo dėl nelaimingo atsitikimo, įvykdytos nusikalstamos veikos ar kito teisės pažeidimo ir neturi galimybių gauti pagalbos iš kitų šaltinių, jam gali būti suteikta valstybės materialinė pagalba, kuri skiriama Lietuvos Respublikos piliečiui suteiktos būtinosios medicinos pagalbos, jo grįžimo į Lietuvos Respubliką ir būtinoms iki grįžimo į Lietuvos Respubliką pragyvenimo išlaidoms padengti.

Valstybės materialinė pagalba yra grąžintina.

Jeigu per 3 mėnesius nuo sprendimo suteikti valstybės materialinę pagalbą priėmimo ar nuo Lietuvos Respublikos piliečiui, kaip neatstovaujamam Europos Sąjungos piliečiui, suteiktos konsulinės pagalbos išlaidų kitai Europos Sąjungos valstybei atlyginimo Lietuvos Respublikos piliečiui suteikta valstybės materialinė pagalba nėra grąžinta, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras priima sprendimą dėl Lietuvos Respublikos piliečiui suteiktos valstybės materialinės pagalbos išieškojimo. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro sprendimas yra vykdomasis dokumentas, vykdomas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Valstybės materialinės pagalbos Lietuvos Respublikos piliečiams, nukentėjusiems užsienio valstybėse, teikimo ir grąžinimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras.

Daugiau informacijos

Naujienlaiškio prenumerata