Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Naujienos Spausdinti RSS

Ambasada skelbia atranką į laisvą raštvedės (-io) pareigybę

Sukurta 2019.10.08 / Atnaujinta 2019.10.08 12:49
  Ambasada skelbia atranką į laisvą raštvedės (-io) pareigybę

                                            DARBO APRAŠYMAS

  Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

  1. pagal kompetenciją prisideda prie konsulinių funkcijų vykdymo, vadovaujantis Konsulinio statuto 14-42 straipsnių nuostatomis;
  2. teikia informaciją interesantams konsuliniais klausimais, rengia konsulinę informacinę medžiagą, pagal kompetenciją rengia atsakymus į paklausimus;
  3. atsiliepia telefonu, administruoja skambučius;
  4. priima lankytojus, konsulinius dokumentus, tvarko konsulinę korespondenciją;
  5. rengia konsulinius dokumentus, dokumentų projektus;
  6. pagal kompetenciją palaiko ryšius su kitomis institucijomis konsuliniais klausimais;
  7. atlieka konsulinių dokumentų vertimus raštu;
  8. formuoja konsulinių dokumentų bylas, rengia dokumentacijos planą ir tvarko archyvą;
  9. pagal kompetenciją palaiko ryšius su lietuvių bendruomene;
  10. ruošia konsulinius dokumentus siųsti diplomatiniu paštu ir/ar diplomatiniu kroviniu, tvarko diplomatiniu paštu ir/ar diplomatiniu kroviniu gautus konsulinius dokumentus;
  11. vykdo kitus atstovybės vadovo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

  Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

  1. turėti aukštąjį koleginį arba aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
  2. mokėti latvių, rusų ir lietuvių kalbas ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu, anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo B1 lygiu;
  3. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);
  4. išmanyti raštvedybos, dokumentų tvarkymo ir apskaitos, teisės aktų rengimo, kalbos kultūros taisykles;
  5. gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, analitiškai vertinti ir sisteminti informaciją;
  6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
  7. būti susipažinus su teisės aktais ir tarptautiniais susitarimais, reglamentuojančiais konsulinę veiklą;
  8. atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija arba teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, arba nekelti abejonių dėl asmens patikimumo.

  Papildoma informacija:

  • su darbuotoju būtų sudaroma terminuota darbo sutartis.
  • Pareiginės algos koeficientas nuo 5,89.
  • Numatoma darbo pradžia: 2020 m. sausio mėn.

  Darbo vieta: Lietuvos Respublikos ambasada Latvijos Respublikoje, Rūpniecibas gatvė 24, Ryga, Latvija

  Kontaktinė informacija pasiteirauti: +371 67321046, [email protected]

  Motyvacinį prašymą ir gyvenimo aprašymą (CV) siųsti iki 2019 m. spalio 15 d. 12 val. adresu el. pašto adresu [email protected]

  Naujienlaiškio prenumerata