Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Kaip mus rasti?

LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA LATVIJOS RESPUBLIKOJE

Adresas: Rupniecibas iela 24, LV-1010 Riga, LATVIA

plačiau »

Tel. +371 67 321 519, +371 67 320 919
Faksas +371 67 321 589
El. paštas

Konkursas į SEKRETORĖS/SEKRETORIAUS pareigybę ambasadoje

Sukurta 2017.10.09 / Atnaujinta 2017.10.11 15:02

Lietuvos Respublikos ambasada Latvijos Respublikoje skelbia atranką į SEKRTORĖS/SEKRETORIAUS pareigybę.

Darbo aprašymas:

  1. priimti ambasados korespondenciją, registruoti gautus raštus ir perduoti konkretiems adresatams, registruoti siunčiamus raštus, paruošti korespondenciją siuntimui;
  1. rašyti laiškus, užklausas, kitus dokumentus latvių ir lietuvių kalbomis, rengti atsakymus laiškų autoriams latvių kalba, pagal kompetenciją rengti raštus lietuvių kalba;
  1. daryti neoficialius vertimus iš/į lietuvių kalbos į/iš latvių kalbą raštu ir žodžiu, redaguoti kitų ambasados darbuotojų vertimus;
  1. koordinuoti ambasados telefono skambučius, atsakyti į klausimus pagal savo kompetenciją, organizuoti ambasadoriaus ir kitų diplomatų pokalbius telefonu, jiems nesant, užrašyti gautą informaciją ir pranešti apie jos turinį, priimti ir perduoti informaciją ryšio priemonėmis (faksu, e-paštu ir t.t.);
  1. organizuoti ambasados lankytojų priėmimą;
  1. parengti bylų nomenklatūrą, formuoti bylas pagal nomenklatūrą, rengti nuolatinio ir laikinojo saugojimo bylų aprašus, dokumentų, kurių saugojimo terminas pasibaigė, nurašymo ir naikinimo aktus;
  1. padėti organizuoti lietuvių bendruomenės renginius;
  1. atlikti kitus ambasados vadovo tarnybinius pavedimus.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

2. mokėti lietuvių ir latvių kalbas ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu, rusų ir anglų kalbas – ne žemesniu kaip pažengimo vartotojo lygmens B2 lygiu;

3. mokėti dirbti kompiuterius (MS Office programiniu paketu), sugebėti dirbti su specialiomis programomis (dokumentų registracijos);

4. išmanyti lietuvių ir latvių raštvedybos taisykles;

5. būti susipažinusiam su Latvijos Respublikos užsienio reikalų ministerijos protokolo taisyklėmis, reglamentuojančiomis diplomatinių atstovybių Latvijos Respublikoje darbą;

6. turėti nemažiau kaip dvejus sekretorės ar administratorės darbo stažo metus.

Papildoma informacija: su darbuotoju būtų sudaroma terminuota darbo sutartis.

Darbo pradžia: 2017 m. gruodžio 30 d.

Darbo vieta: Lietuvos Respublikos ambasada Latvijos Respublikoje, Rūpniecības iela 24, Ryga, Latvija

Kontaktinė informacija pasiteiravimui: +371 67321046, [email protected]

Motyvacinį prašymą ir gyvenimo aprašymą (CV) lietuvių kalba siųsti iki 2017 m. spalio 30 d. pašto adresu Rūpniecības iela 24, Rīga, LV-1010, arba el. pašto adresu [email protected]

 

 

Naujienlaiškio prenumerata