Dalyvavimo tarptautiniuose projektuose reglamentavimas

Sukurta 2014.04.01 / Atnaujinta 2017.07.05 18:49

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. sausio 15 d. nutarimu Nr.41 patvirtintos Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo 2014-2016 metų politikos kryptys, kurių 21 straipsnyje Lietuvos valstybės institucijos skatinamos įsitraukti į ES Dvynių programos projektų, stiprinančių valstybių partnerių administracinius ir institucinius gebėjimus, įgyvendinimą.

2016 m. rugsėjo 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 937 buvo patvirtinto Vystomojo bendradarbiavimo tarpinstitucinio veiklos plano 2017–2019 metams 14 straipsnis numato tolimesnį Lietuvos valstybės ir savivaldybės institucijų dalyvavimo ES Dvynių programoje skatinimą.

2016 m. lapkričio 3 d. patvirtinta Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos įstatymo nauja redakcija, kurios 12 straipsnis apibrėžia valstybės ir savivaldynių institucijų ir įstaigų darbuotojų dalyvavimo vystomojo bendradarbiavimo projektuose darbo užmokesčio mokėjimą ir grąžinimą į pareigas.

Su ES Dvynių programos projektų įgyvendinimu susiję pakeitimai Valstybės tarnybos įstatyme:

Kiti taikytini Valstybės tarnybos įstatymo straipsniai:

Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas:

Dėl komandiruočių Projektų įgyvendinimo metu tvarkos daryti Vyriausybės nutarimo 2004 m. balandžio 29 d. Nr. 526 "Dėl tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo įstaigose taisyklių patvirtinimo" pakeitimai: