Užsienio lietuvių reikalų koordinavimo komisija

Sukurta 2021.03.04

Užsienio lietuvių reikalų koordinavimo komisija Lietuvos Respublikos Vyriausybėje posėdžiauja ne rečiau kaip 2 kartus per metus. Komisija LR Vyriausybei teikia siūlymus dėl:

  • valstybės santykių su užsienio lietuviais strateginių veiklos krypčių ir jų įgyvendinimo;
  • valstybės institucijų veiksmų koordinavimo, stiprinant ryšius su užsienio lietuviais, įtraukiant juos į Lietuvos politinį, visuomeninį, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą;
  • teisės aktų projektų, susijusių su užsienio lietuvių reikalais, parengimo ar parengtų teisės aktų projektų tikslingumo.

Komisijos sudėtis

Užsienio lietuvių reikalų koordinavimo komisijos personalinę sudėtį tvirtina Ministras Pirmininkas.

Komisijos posėdžių medžiaga

Teisės aktai ir dokumentai