Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Naujienos Spausdinti RSS

JT pasisako dėl būtinų žingsnių, siekiant atlyginti padarytą žalą ir nuostolius už agresiją prieš Ukrainą

Sukurta 2022.11.15 / Atnaujinta 2022.11.15 08:31

Lapkričio 14 dieną Jungtinių Tautų (JT) Generalinės Asamblėjos 11-oje neeilinėje specialiojoje sesijoje priimta rezoliucija dėl žalos atlyginimo ir kompensacijos už agresiją prieš Ukrainą. Ukrainos ir grupės šalių vardu (įskaitant ir Lietuvos) teikta rezoliucija priimta rezultatu: 94 valstybės balsavo už dokumentą, 14 balsavo prieš, o 73 valstybės susilaikė.

„Ši Generalinės Asamblėjos rezoliucija – svarbus žingsnis, toliau siekiant Rusijos atsakomybės už jos agresiją prieš Ukrainą, padarytą žalą bei nuostolius šiai valstybei, jos žmonėms ir infrastruktūrai“, – pabrėžė Lietuvos nuolatinis atstovas JT ambasadorius Rytis Paulauskas.

Rezoliucijoje Ukrainai ir norinčioms JT valstybėms narėms rekomenduojama sukurti žalos registrą, kuris registruotų įrodymus ir informaciją apie Ukrainai ir jos gyventojams padarytą žalą bei nuostolius. Žalos registras koordinuotų ir supaprastintų nuolatines įvairių šalių pastangas rinkti, tvarkyti ir saugoti įrodymus, įskaitant teisėsaugos institucijų ir Tarptautinio Baudžiamojo Teismo prokuroro dedamas pastangas vykstant baudžiamajam tyrimui. Taip pat Rezoliucija pripažįsta, kad bendradarbiaujant su Ukraina būtina sukurti tarptautinį žalos ir nuostolių, atsiradusių dėl tarptautiniu mastu neteisėtų Rusijos veiksmų Ukrainoje arba prieš Ukrainą, atlyginimo mechanizmą. Rezoliucija dar kartą patvirtina valstybių įsipareigojimą siekti Ukrainos suvereniteto, nepriklausomybės, vienybės ir teritorinio vientisumo bei jų reikalavimą, kad Rusija nedelsiant nutrauktų jėgos naudojimą prieš Ukrainą. Rezoliucija taip pat reikalauja, kad Rusija nedelsiant, visiškai ir besąlygiškai išvestų visas savo karines pajėgas iš tarptautiniu mastu pripažintų Ukrainos teritorijų iki jos sienų, apimančių ir jos teritorinius vandenis.

Debatuose svarstant Rezoliuciją pasisakė virš 50 JT valstybių narių, taip pat perskaitytas ir aštuonių Šiaurės-Baltijos valstybių (NB8) pranešimas, kuriame pažymėta, kad svarbu išsaugoti kiekvieną Rusijos brutalios agresijos prieš Ukrainą įrodymą, nes Rusija turi atsakyti už kiekvieną Ukrainoje įvykdytą žiaurumą ir atlyginti padarytą žalą.