Teismo sprendimai

Sukurta 2014.01.24 / Atnaujinta 2022.09.20 11:49

Teismų sprendimai Informacija apie priemones, kurių imtasi dėl teisės aktų pažeidimų pašalinimo

Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo 2021 m. spalio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-2409-552/2021 liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/tekstas.aspx?id=403ce5d5-1715-4356-b431-32bea1cda440

2021 m. lapkričio 5 d. Lietuvos Respublikos ambasada Rusijos Federacijoje priėmė sprendimą panakininti ambasados 2020 m. rugpjūčio 31 d. sprendimą Nr. (58.4.3.2)NV58-549 "Dėl atsisakymo išduoti nacionalinę vizą arba nacionalinės vizos panaikinimo ar atšaukimo" ir informavo pareiškėją apie prašymo išnagrinėjimo iš naujo galimybę.
Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo 2021 m. lapkričio 24 d. sprendimas administracinėje byloje A-2488-438/2021liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/tekstas.aspx?id=3b7ccee1-a21d-4ed5-8ada-1772a26aea37  2021 m. gruodžio 10 d. Lietuvos Respublikos ambasada Ukrainoje priėmė sprendimą panaikinti ambasados 2020 m. rugpjūčio 3 d. sprendimą Nr. (65.5.7.8)-491 "Dėl atsisakymo išduoti nacionalinę vizą Ukrainos piliečiui V. M.".
Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo 2021 m. gruodžio 8 d. nutartis administracinėje byloje eA-2360-629/2021 liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/tekstas.aspx?id=30d99d8a-e844-41e9-bccb-e5cc7092c676 2021 m. gruodžio 16 d. Lietuvos Respublikos ambasada Rusijos Federacijoje priėmė sprendimą panikinti ambasados 2020 m. rugpjūčio 31 d. sprendimą Nr. (58.4.3.2)NV58-547 „Dėl atsisakymo išduoti nacionalinę vizą arba nacionalinės vizos panaikinimo ar atšaukimo“ ir informavo pareiškėją apie prašymo išnagrinėjimo iš naujo galimybę.
Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo 2022 m. sausio 5 d. nutartis administracinėje byloje eA-37-756/2022 liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/tekstas.aspx?id=d5b88336-657e-4632-b2ac-02d2f8610654 2022 m. sausio 11 d. Lietuvos Respublikos ambasada Rusijos Federacijoje priėmė sprendimą panikinti ambasados 2020 m. rugpjūčio 31 d. sprendimą Nr. (58.4.3.2)NV58-546 „Dėl atsisakymo išduoti nacionalinę vizą arba nacionalinės vizos panaikinimo ar atšaukimo“ ir informavo pareiškėją apie prašymo išnagrinėjimo iš naujo galimybę.

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2022 m. birželio 6 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. eI3-2008-860/2022 https://liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/tekstas.aspx?id=36552095-b124-4738-9ee5-eb41ceb77e71 

2022 m. rugsėjo 19 d. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija priėmė motyvuotą sprendimą Nr. (4.11)3-5848 ir įteikė pareiškėjui.

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2022 m. rugpjūčio 18 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I2-4161-561/2022 https://liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/tekstas.aspx?id=27a384de-13ce-4da8-bf93-0a8e4e035231

2022 m. rugsėjo 9 d. Lietuvos Respublikos ambasada Rusijos Federacijoje el. paštu informavo pareiškėją, kad ambasados 2022 m. kovo 22 d. sprendimas Nr. (58.4.7.26)VIZ58-455 „Dėl atsisakymo išduoti nacionalinę vizą arba nacionalinės vizos panaikinimo ar atšaukimo“ panaikintas ir informavo apie prašymo išnagrinėjimo iš naujo galimybę.