Tematy Zaznacz wszystkoZaznaczyć wszystko

Wiadomości Drukować RSS

G. Landsbergis na spotkaniu z ambasadorami UE: musimy wspierać Ukrainę bez zmęczenia i strachu do ostatecznego jej zwycięstwa

Data utworzenia 2023.09.11 / Aktualizacja 2023.09.13 11:45
   G. Landsbergis na spotkaniu z ambasadorami UE: musimy wspierać Ukrainę bez zmęczenia i strachu do ostatecznego jej zwycięstwa
   G. Landsbergis na spotkaniu z ambasadorami UE: musimy wspierać Ukrainę bez zmęczenia i strachu do ostatecznego jej zwycięstwa
   G. Landsbergis na spotkaniu z ambasadorami UE: musimy wspierać Ukrainę bez zmęczenia i strachu do ostatecznego jej zwycięstwa
   G. Landsbergis na spotkaniu z ambasadorami UE: musimy wspierać Ukrainę bez zmęczenia i strachu do ostatecznego jej zwycięstwa
   G. Landsbergis na spotkaniu z ambasadorami UE: musimy wspierać Ukrainę bez zmęczenia i strachu do ostatecznego jej zwycięstwa

   11 września minister spraw zagranicznych Gabrielius Landsbergis spotkał się z rezydującymi i akredytowanymi na Litwie ambasadorami krajów Unii Europejskiej (UE), aby omówić najaktualniejsze kwestie polityki zagranicznej UE.

   Po wyrażeniu wsparcia we wspólnym dążeniu do prezydencji Hiszpanii w Radzie UE w drodze wzmacniania jedności UE na tle rosnącego napięcia geopolitycznego minister G. Landsbergis podkreślił, że jedynie ostateczne zwycięstwo Ukrainy w wojnie z Rosją zapewni bezpieczeństwo i stabilność zarówno Ukrainy i jej sąsiadów, jak i całej Europy, a także pozwoli uniknąć obszerniejszych skutków geopolitycznych. 

   „Musimy zarysować w sposób jasny, jak sobie widzimy koniec wojny rosyjskiej przeciwko Ukrainie – tj., zwycięstwo Ukrainy – i planować strategicznie wsparcie dla Ukrainy zgodnie z tym zarysem. Musimy dać dla Ukrainy nie to, co mamy w magazynach, lecz to, czego ona potrzebuje na polu walki.” – twierdził minister.

   Według G.Landsbergisa, od strategicznego poglądu partnerów zachodnich zależeć będzie sytuacja również w innych regionach, gdzie pojawiają się ogniska niestabilności wystawiające na próbę moc geopolityczną Zachodu.

   Podczas spotkania z ambasadorami UE omówione zostały perspektywy europejskie Ukrainy, Mołdawii i pozostałych partnerów UE. Zdaniem G.Landsbergisa, w końcu bieżącego roku UE będzie musiała podjąć strategiczne decyzje w sprawie dalszych kroków w procesie integracji Ukrainy i Mołdawii do UE: „Rozwój UE to proces uzasadniony wartościami i zasługami, a tym samym – najskuteczniejszy instrument geopolityczny UE, dlatego mam nadzieję, że po przeprowadzeniu oceny postępu w systemie reform na Ukrainie i w Mołdawii zaprosimy te kraje do rozpoczęcia negocjacji w kierunku wstąpienia już w grudniu tego roku. Krajom Bałkanów Zachodnich warto również stanąć na drogę europejską, stanowią one bowiem istotny element dyskusji rozwojowej.”

   Ponadto minister nadmienił ważność postępu w integracji Ukrainy do NATO przed kolejnym spotkaniem szczytu NATO w Waszyngtonie, gdzie omówienie kwestii Ukrainy i dalszych kroków będzie miało charakter obowiązkowy.

   Podczas spotkania omówiona została między innymi realizacja sankcji wobec Rosji i Białorusi oraz działania Litwy w walce z ich obejściem.

   Spotkanie zostało zorganizowane przez ambasadę Hiszpanii przewodniczącą obecnie Radzie UE. Priorytety prezydencji Hiszpanii: otwarta autonomia strategiczna w dążeniu do zmniejszenia zależności UE od krajów trzecich; zmiany ekologiczne poprzez propagowanie reform na rynku energetycznym i wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii; sprawiedliwość socjalna i gospodarcza poprzez łączenie zrównoważonego rozwoju finansów publicznych z zazielenieniem i digitalizacją gospodarki; jedność Europy w udzielaniu skoordynowanego wsparcia dla Ukrainy i innych krajów sąsiadujących poprzez propagowanie nowego etapu rozwoju UE, skuteczniejsze zarządzanie procesami migracji i schronienia, optymalizację podejmowania decyzji.

    

    

    

   Prenumerata wiadomości

   Captcha