How to find us?

Tel. +371 67 321 519, +371 67 320 919 (Konsulinis skyrius)
E-mail

Nāves gadījumā

Created: 2019.10.25

2009. gada 11. septembrī Lietuva pievienojās pie Eiropas Padomes 1973 m. spalio 26 d. susitarimo Nr. 80 ,,Dėl mirusiųjų kūnų pervežimo“. Pamatojoties uz šo vienošanos, valsts, kurā miris ārvalstnieks, kompetenta institūcija izdod speciālu laissez-passer dokumentu. Šajā gadījumā ne gala mērķa valsts, ne tranzīta valsts, ja tās ir pievienojušās pie šīs Vienošanās, neprasa papildus dokumentus.

Tātad, ja Lietuvas pilsonis ir miris ārvalstī, kas ir pievienojusies pie Vienošanās, Lietuvas Republikas pilsoņa tuviniekiem nav nepieciešams saņemt atļauju mirstīgo atlieku pārvešanai uz Lietuvu, un Lietuvas robežsardzes dienestam ir jāļauj ievest mirušā pīšļus ar attiecīgās valsts izdoto lassez-passer.

Detalizētāka informācija

Subscribe to our newsletters

Captcha