Gyvenamosios vietos deklaravimas

Sukurta 2014.08.04 / Atnaujinta 2020.08.07 13:40

Lietuvos piliečiai, išvykstantys iš Lietuvos ilgesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui, per 7 darbo dienas iki išvykimo privalo deklaruoti savo išvykimą iš Lietuvos. Nepilnamečių vaikų gyvenamąją vietą deklaruoja jų tėvai, įtėviai ar globėjai.

Pilnamečiai Lietuvos Respublikos piliečiai, kurie yra vieno iš Lietuvos komercinių bankų internetinės bankininkystės sistemos vartotojai arba turi asmens tapatybės kortelę su integruotais skaitmeniniais sertifikatais, išvykimą gyventi į užsienį gali deklaruoti elektroniniu būdu, naudodamiesi Elektroninės valdžios vartų portalu arba per savo internetinę bankininkystės sistemą.

Latvijoje gyvenantys Lietuvos piliečiai, kurie išvyko trumpesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui, tačiau Latvijoje liko gyventi ilgesnį laiką, savo išvykimą iš Lietuvos gali deklaruoti Lietuvos ambasadoje Latvijoje.

Asmuo, norėdamas deklaruoti savo gyvenamąją vietą Latvijoje, Lietuvos ambasadai Rygoje asmeniškai pateikia šiuos dokumentus:

  • Užpildytą Gyvenamosios vietos deklaraciją;
  • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę).
  • Vaiko asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, kai deklaruojamas nepilnamečių asmenų gyvenamosios vietos pakeitimas. Jeigu Lietuvos Respublikos piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė ar pasas  vaikui nebuvo išduoti, pateikiamas vaiko gimimo liudijimas;
  • globą (rūpybą) ar atstovavimą patvirtinančius dokumentus ar šių dokumentų įstatymų nustatyta tvarka patvirtintus nuorašus (kopijas) ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jeigu asmens gyvenamąją vietą deklaruoja globėjas (rūpintojas) ar socialinės globos įstaigos atstovas.

Jeigu Jūsų nepilnametis vaikas yra likęs gyventi Lietuvoje, vienas iš užsienyje gyvenančių vaiko tėvų turi pateikti raštišką paaiškinimą apie tai, kur vaikas gyvena ir kas jį globoja.

SVARBU:

Asmenys, nedeklaravę savo išvykimo iš Lietuvos, laikomi gyvenančiais Lietuvoje, todėl, vadovaujantis Lietuvos teisės aktais, kai kurios konsulinės paslaugos (pasų išdavimas ar pakeitimas, užsienyje sudarytos santuokos ar užsienyje gimusio vaiko gimimo įregistravimas, pažymų apie šeiminę padėtį išdavimas ir pan.) Lietuvos ambasadoje Latvijoje jiems neteikiamos.

 

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha