Vizos ir leidimai gyventi Lietuvoje

Sukurta 2019.10.22 / Atnaujinta 2020.02.14 13:32

Informuojame, kad pertvarkant konsulinių funkcijų atlikimo organizavimo tvarką nuo 2019 m. gruodžio 22 d. Lietuvos Respublikos ambasada Latvijoje nepriims ir nenagrinės prašymų išduoti Šengeno ar nacionalinę vizą.

Visais kelionių po Šengeno erdvę klausimais Latvijoje teisėtai gyvenantys trečiųjų valstybių piliečiai turi teirautis Latvijos migracijos tarnyboje.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymo "Dėl užsieniečių teisinės padėties" pataisomis, kurios įsigaliojo 2019 m. rugsėjo 1 d. per konsulines įstaigas prašymus dėl leidimų gyventi gali pateikti tik užsieniečiai, turintys teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo nustatyta tvarka, lietuvių kilmės asmenys ir užsieniečiai, perkeliami įmonės viduje. Visi kiti užsieniečiai (ar įstatymo nustatytais atvejais - jų darbdaviai ir pan.) prašymus išduoti leidimą gyventi turi pateikti Migracijos departamentui.  


 

Jeigu esate Europos Sąjungos pilietis, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės pilietis arba ES piliečio šeimos narys ar kitas asmuo, kuris pagal ES teisės aktus naudojasi laisvo judėjimo ES teise, atvykęs į LR kartu ar pas ES pilietį arba LR pilietį, kuris yra pasinaudojęs laisvo judėjimo ES teise, galite būti LR iki 3 mėnesių, skaičiuojant nuo pirmosios atvykimo dienos.

Jeigu esate ne ES šalių pilietis ir:

Lietuvos Respublikoje ketinate lankytis ne ilgiau kaip 90 d. per bet kurį 180 d. laikotarpį, galite atvykti:

  • pagal bevizį režimą, jeigu bevizis režimas Jums yra taikomas;
  • su galiojančia Šengeno viza, jeigu bevizis režimas Jums netaikomas.

Daugiau informacijos

Jeigu norite būti ilgiau kaip iki 90 dienų per 180 dienų laikotarpį turite įsigyti:

  • nacionalinę vizą
  • arba leidimą laikinai gyventi.

Daugiau informacijos

Jeigu norite atvykti į Lietuvą dirbti:

Daugiau informacijos

Dėl nacionalinės vizos išdavimo turite kreiptis į:

  • Lietuvos ambasadą ne Šengeno erdvėje arba per išorės paslaugų teikėjo prašymų išduoti vizą priėmimo centrą, jeigu esate užsienyje;
  • Migracijos departamento Vilniaus, Kauno ar Klaipėdos skyrių, jeigu teisėtai esate Lietuvoje.

Sprendimas išduoti nacionalinę vizą priimamas per 15 kalendorinių dienų nuo prašymo priėmimo dienos. Šis laikotarpis atskirais atvejais gali būti pratęstas daugiausiai iki 30 kalendorinių dienų. Išimties tvarka, kai konkrečiais atvejais reikalingi papildomi dokumentai, šis laikotarpis gali būti pratęstas daugiausiai iki 60 kalendorinių dienų.

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha