Ekstremalioje situacijoje

Sukurta 2019.10.22 / Atnaujinta 2019.10.23 10:50

Stichinės nelaimės, katastrofos, teroro akto, masinių riaušių, karo ar ginkluoto konflikto atveju arba tokiai padėčiai gresiant, konsulinis pareigūnas, esant galimybei, palaiko nuolatinį ryšį su nelaimės ištiktu Lietuvos Respublikos piliečiu ir padeda jam susisiekti su sutuoktiniu (sugyventiniu) ar artimaisiais giminaičiais arba su piliečio nurodytu kitu asmeniu Lietuvoje.

Kilus grėsmei užsienio valstybės teritorijoje esančio Lietuvos Respublikos piliečio gyvybei ar saugumui, konsulinis pareigūnas gali, jeigu Lietuvos Respublikos pilietis sutinka, padėti organizuojant jo ir jo šeimos narių, kurie nėra Europos Sąjungos valstybės piliečiai, evakavimą iš krizės zonos į artimiausią saugią zoną.

Naujienlaiškio prenumerata